ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΗΣ – PhD

Οι καιροί μας χαρακτηρίζονται από μεγάλη αστάθεια λόγω των συχνών και αλλεπάλληλων αλλαγών που επηρεάζουν τόσο την προσωπική μας ζωή όσο και την επαγγελματική μας. Συγκεκριμένα οι αλλαγές που έχουν επέλθει στον τομέα των φορολογικών αλλά και λογιστικών διαδικασιών στην Ελλάδα τόσο σε νομοθετικό αλλά και τεχνολογικό επίπεδο, καθιερώνουν τον ρόλο του λογιστή απαραίτητο για κάθε Έλληνα πολίτη.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παρέχουμε λύσεις βασιζόμενοι στην μακρόχρονη εμπειρία μας, τις ακαδημαϊκές μας σπουδές και το κυριότερο στη διάθεση μας να βοηθήσουμε τον κάθε συμπολίτη μας να αντεπεξέλθει σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον.

Accountant

Tax Preparation

Business Consultant